Samenwerkingspartners in Rotterdam, Gouda & Alpen aan den Rijn

Vanaf de start van de Kindefysio & Fysio Praktijk in 2008 zoeken wij als praktijk de verbinding op tussen verwijzers, basisscholen, logopedisten, diëtisten, orthopedagogen, Centra voor Jeugd en Gezin, Huisartsen Praktijken, Ziekenhuizen & Revalidatie Centra.

Juist door goed samenwerken, zijn er korte lijnen en kunnen wij de Ouder & Kind optimaal van dienst zijn.

Enkele samenwerkingspartners van Kinderfysio & Fysio van Schaik-Dijcks zijn hieronder benoemd. 

Samenwerkingspartners in Rotterdam zijn;                                                                  Samenwerkingspartners in Gouda en Alphen aan den Rijn;

https://ibsnoen.nl/                                                                                                       
https://www.talmaschool-rotterdahm.nl                                                                           
https://www.kbs-willibrord.nl/                                                                                               https://www.obswereldwijs.nl/                                                                                        
https://www.janprinsschool.nl/                                                                                              https://www.cjggouda.nl/                                                                                        
https://www.augustinusschool-rotterdam.nl/                                                                   https://www.ghz.nl/
https://www.willeboerschool.nl/                                                                                            https://www.sportpuntgouda.nl/
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/                                                                                   https://www.sociaalteamgouda.nl/
https://www.erasmusmc.nl/                                                                                                    https://phhaastrecht.nl/
https://www.franciscus.nl/
https://www.maasstadziekenhuis.nl/                                                                                  https://basaltrevalidatie.nl/locaties/gouda/
https://www.ysl.nl/
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/poliklinieken/kinderhaven         https://www.fitkids.nl/
https://www.ikazia.nl/                                                                                                              Penders Voetzorg

htttps;//ijsselandziekenhuis.nl

https://www.revalidatie.nl/

Ton Jansen Podotherapeut

FYSIOTHERAPIE VOOR DE KLEINE

FYSIOTHERAPIE VOOR JONG & OUD

SPELENDERWIJS LEREN ONTWIKKELEN

BEWEGEN MET PLEZIER

DE KINDERFYSIO & FYSIO PRAKTIJK IN ROTTERDAM & GOUDA & MOORDRECHT & ALPHEN AAN DEN RIJN