Samenwerkingspartners in Rotterdam, Gouda & Alpen aan den Rijn

Vanaf de start van de Kinderfysio & Fysio Praktijk in 2008 zoeken wij als praktijk de verbinding op tussen verwijzers, basisscholen, logopedisten, diëtisten, orthopedagogen, Centra voor Jeugd en Gezin, Huisartsen Praktijken, Ziekenhuizen & Revalidatie Centra.

Juist door goed samenwerken, zijn er korte lijnen en kunnen wij de Ouder & Kind optimaal van dienst zijn.

Enkele samenwerkingspartners van Kinderfysio & Fysio van Schaik-Dijcks zijn hieronder benoemd. 

Samenwerkingspartners in Rotterdam en Gouda zijn;    

Keurmerk Fysiotherapie
KNGF

Coöperatie Fysiotherapeuten Midden Holland

Coöperatie Fysiotherapeuten Rotterdam
CVA Netwerk Midden Holland
CVA Netwerk Rotterdam
Artrose Netwerk Midden Holland
Transmuraal Netwerk Midden Holland     

Gouds Gezond Preventie Akkoord   

Gemeente Gouda

Gouda Bruist       

Gemeente Rotterdam    

https://ibsnoen.nl/                                                                                                       
https://www.talmaschool-rotterdahm.nl                                                                           
https://www.kbs-willibrord.nl/                                                                                               https://www.obswereldwijs.nl/                                                                                        
https://www.janprinsschool.nl/                                                                                              https://www.cjggouda.nl/                                                                                        
https://www.augustinusschool-rotterdam.nl/                                                                   https://www.ghz.nl/
https://www.willeboerschool.nl/                                                                                            https://www.sportpuntgouda.nl/
https://centrumvoorjeugdengezin.nl/                                                                                   https://www.sociaalteamgouda.nl/
https://www.erasmusmc.nl/                                                                                                    https://phhaastrecht.nl/
https://www.franciscus.nl/
https://www.maasstadziekenhuis.nl/                                                                                  https://basaltrevalidatie.nl/locaties/gouda/
https://www.ysl.nl/
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/poliklinieken/kinderhaven         https://www.fitkids.nl/
https://www.ikazia.nl/                                                                                                              Penders Voetzorg

htttps;//ijsselandziekenhuis.nl

https://www.revalidatie.nl/

Ton Jansen Podotherapeut

FYSIOTHERAPIE VOOR DE KLEINE

FYSIOTHERAPIE VOOR JONG & OUD

SPELENDERWIJS LEREN ONTWIKKELEN

BEWEGEN MET PLEZIER

DE KINDERFYSIO & FYSIO PRAKTIJK IN ROTTERDAM & GOUDA & MOORDRECHT & ALPHEN AAN DEN RIJN