Sensorische Integratie Therapie

Kinderen en volwassenen leren door de informatie die ze krijgen vanuit de omgeving of vanuit hun eigen lichaam. De verwerking van de informatie gebeurt via de zintuigen. Bij problemen kan er sprake zijn van een overreactie op niet bedreigende prikkels of een onder reactie op prikkels.

Bij problemen met prikkelverwerking, ook wel sensorische informatieverwerking genoemd, treedt vaak een stapelingseffect op – de reactie op de prikkel neemt toe – en ontstaan er ook regulatiestoornissen. Bij een regulatiestoornis raakt het ‘systeem’ uit balans en kan niet meer zelf terug in balans geraken. Wanneer een kind een regulatiestoornis als gevolg van een prikkelverwerkingsprobleem heeft, ervaart hij/zij moeilijkheden om zijn emoties, gedrag en motorische vaardigheden af te stemmen op stimuli. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld:

 • Ontroostbaar huilen, omdat het kind zichzelf niet kan troosten
 • Voedingsproblemen, omdat het kind niet in staat is adequaat te reageren op nieuwe smaken en texturen

Slaapproblemen, omdat het kind zichzelf niet tot rust kan brengen.
Het kind kan moeilijkheden ondervinden op school en in de omgang met anderen
Kinderen kunnen vanaf hun geboorte worden aangemeld als er problemen zijn met de prikkelverwerking.
Annemiek Verhulst heeft zich ook gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en jonge kinderen en heeft in 2019 de opleiding sensorische Integratie afgerond.

Bij Kinderfysio & Fysio Van Schaik-Dijcks zijn wij gespecialiseerd in prikkel verwerking problemen en Sensorische Integratie Therapie.

Slaapproblemen, omdat het kind zichzelf niet tot rust kan brengen.
Het kind kan moeilijkheden ondervinden op school en in de omgang met anderen
Kinderen kunnen vanaf hun geboorte worden aangemeld als er problemen zijn met de prikkelverwerking.
Annemiek Verhulst heeft zich ook gespecialiseerd in het behandelen van baby’s en jonge kinderen en heeft in 2019 de opleiding sensorische Integratie afgerond.
Als gevolg van problemen op het gebied van de prikkelverwerking kunnen de volgende problemen ontstaan:

 • Gedragsproblemen die verklaard kunnen worden uit een intelligentieprobleem of een sociaal emotioneel probleem
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Problemen met de concentratie en aandacht
 • Druk gedrag
 • Angstig zijn
 • Motorische problemen
 • Problemen met spel en spelen
 • Somatisch niet verklaarbare lichamelijke klachten
 • Prikkelverwerkingsproblemen en regulatiestoornissen komen ook voor bij kinderen met AD(H)D en Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Praktijk Rotterdam Kralingen

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 8:00 – 19:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Praktijk Gouda / Nelson Mandela Centrum

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 8:00 – 19:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Contact opnemen