Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten of suggesties over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat of over andere zaken aangaande de praktijk, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Wij zien een klacht of suggestie als een gratis advies.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. U kunt zich ook wenden tot een collega-fysiotherapeut, één van de praktijkhouders of de receptionist. Daarnaast is er de mogelijkheid een klacht schriftelijk in te dienen. Het klachtenformulier vindt u op de website; defysiotherapeut.com

U kunt het formulier per e-mail of post versturen of het ingevulde formulier bij de receptie achterlaten.

Binnen 3 weken wordt er met u, indien gewenst, contact opgenomen over de opvolging van de klacht.

Informatie voor patiënten

Op defysiotherapeut.com staat informatie en formulieren voor de patiënten om een klacht of geschil in te dienen. Je patiënt kan telefonisch contact opnemen met een klachtenfunctionaris voor advies en ondersteuning bij het indienen van een klacht. Je patiënt kan hiervoor contact opnemen met het KNGF op 033-467 29 29 (maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.00 uur).